Asçay Anaokulu
KAHRAMANMARAŞ

Asçay Anaokulu

Asçay Anaokulu"nda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar. Asçay Anaokulu, okulöncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek....

Devamını Okuyunuz
Neden ASÇAY ?
Asçay Anaokulu

Neden ASÇAY ?

Çocuklarımıza anne sevgisini aratmayacak sıcak bir aile ortamı sunularak, güven duygusunun arttırılması sağlanmaktadır. Kadromuz çocuklara sevgiyle yaklaşan, alanında deneyimli, yaratıcı, kendini yenileyen (seminer, hizmet-içi eğitim, yeni yayınların takibi vb.), gözlemci, araştırmacı, gerektiğinde esnek bir kişilik sergileyerek çocuklara her yönü ile iyi bir model olacak nitelikte uzmanlardan oluşmaktadır.

Veli Görüşleri

BECERİ ATÖLYELERİ
Asçay Anaokulu

BECERİ ATÖLYELERİ

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır.

Asçay Anaokulu

Kadromuz

Asçay Anaokulu olarak "Kalitemizi öğretmen kadromuza borçluyuz". Birlikte nice başarılı nesiller yetiştirmek ümidiyle....

OKULÖNCESİ EĞİTMENİ
OKULÖNCESİ EĞİTMENİ
OKULÖNCESİ EĞİTMENİ
OKULÖNCESİ EĞİTMENİ