Neden ASÇAY ?

ASÇAY ANAOKULLARINDA

Çocuklarımıza anne sevgisini aratmayacak sıcak bir aile ortamı sunularak, güven duygusunun arttırılması sağlanmaktadır. Kadromuz çocuklara sevgiyle yaklaşan, alanında deneyimli, yaratıcı, kendini yenileyen (seminer, hizmet-içi eğitim, yeni yayınların takibi vb.), gözlemci, araştırmacı, gerektiğinde esnek bir kişilik sergileyerek çocuklara her yönü ile iyi bir model olacak nitelikte uzmanlardan oluşmaktadır.

Asçay Anaokulları, ebeveynlerin çocuğun hayatındaki en önemli kişiler olduğu ve eğitimin “okul-aile-çocuk üçgeni” içinde olması gerektiği bilinci ile aile katılımı çalışmaları yapmakta ve yıl içinde gerçekleştirdiği veli toplantıları ile velilerini çeşitli konularda bilgilendirmektedir.

Çocukların yaratıcılıklarının, hayal güçlerinin gelişiminin desteklenmesi amacı ile hazırlanan drama odasında çocuklarımız yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenmektedirler. Kurumumuzun fiziksel koşulları ise, çocuklarımızın güvenliği ve gelişimlerinin en iyi şekilde desteklenmesi amacıyla bütün ayrıntılar dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Sınıflar yaş gruplarına göre ayrılmış olup, her sınıfta evcilik, kitap, blok, yapı-inşa, fen-doğa köşeleri çocukların ilgilerini çekecek şekilde hazırlanmıştır. Sınıfların büyüklükleri, çocukların gelişim özellikleri ve yaşlarına uygun olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, gruplardaki çocuk sayısı belirli sayıyı geçmemekte ve gruptaki çocuklar arasında yaş farkı bulunmamaktadır.

Asçay Anaokullarında yer alan ingilizce, görsel sanatlar,beden eğitimi ve fastrackids okul öncesi eğitim etkinlikleri ile çocuklarınız tanışacak ve okul hayatına bir adım önde başlayacaktır.