REHBERLİK

ASÇAY ANAOKULU’NDA

 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Oryantasyon Çalışmaları: ASÇAY’DA Eylül Ayının ilk ve ikinci haftasında  yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak için yapılan bireysel ve grup çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Okul Psikolojik Danışmanı ve okulöncesi eğitmenleri işbirliğinde, çocuklarımızın psiko – sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye, takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimiz için duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

Resim analizleri: Öğrencilerin iç dünyalarına yönelik duygularını belirleme aile ve diğer sistemleri algılama biçimlerini ortaya çıkartmaya yönelik yapılan resim çalışmalarını içermektedir.

Okula Hazırlık Çalışmaları: Öğrencilerimize ilkokul sürecine geçerken güçlü ve zayıf noktalarını belirlemek  amacıyla yapılan çalışmadır.

Aile görüşmeleri: Çocuk gelişimi ve ailelerin ihtiyaç duyduğu konularda yapılan bireysel ve çift görüşmelerini içermektedir. Aile sistemi ve bunun çocuk davranışları üzerindeki etkisi ele alınarak

Müdahale ve çalışma konuları belirlenir.

Beceri Atölyeleri öğrenci yönlendirme ve izleme çalışmaları: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfetmesi amacıyla özel tasarlanmış beceri atölyelerinde kendilerine yönelik farkındalıklarını arttırmak için öğretmen ve rehberlik servisi gözlemleri ile beceri atölyelerine yönlendirilen öğrencilerin izlemlenmesine yönelik yapılan çalışmalardır.